Velg mellom våre fond

Spar i {{ctrl.funds[0].Name.replace("Vibrand ", "")}}

Din ordre


Vennligst oppgi fødselsnummer Oppgitt person er under 18 år. Vennligst fyll ut egen tegningsblankett for mindreårig/umyndig
Grunnet BankID-signering kreves fødselsnummer også for bedrifter.

Kun signaturhavende kan tegne for bedrift. Dette kontrolleres mot firmaattest.
Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi adresse
Vennligst oppgi et gyldig postnummer
Vennligst oppgi et poststed
Vennligst oppgi land
Vennligst oppgi statsborgerskap
Fond Beskrivelse Sum
{{ item.fund.Name }} andeler á {{ item.fund.PricePerUnit }} kr.
kr. {{ctrl.getRepeatText(item)}}

Minimumsbeløp er {{ctrl.getMinimumValue(item)}} kr.
{{(item.units != NAN ? (item.units * item.fund.PricePerUnit) : 0) | thousand }} {{(item.grossSum || 0) | thousand }}
Totalt {{ctrl.getShoppingCartTotal() | thousand}}
Ønsker du at vi belaster kontoen din for deg?

Kontohaver/betaler gir med dette betalingmottaker en engangsfullmakt til å belaste kontoen til kontohaver med inntil angitt beløp for overføring til betalingmottakers konto. Se «Vilkår for betaling med engangsfullmakt» for fullstendinge vilkår.


Vennligst oppgi et kontonummer
Vilkår for betaling med engangfullmakt

Reelle rettighetshavere

Person 1

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett

Person 2

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett

Person 3

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer
Vennligst oppgi et gyldig personnummer
Vennligst oppgi eierandel
Vennligst oppgi stemmerett

Kunnskap og erfaring

Nivå på utdanning

Vennligst velg et av alternativene

Erfaring med finansielle instrumenter i jobbsammenheng?

Vennligst velg et av alternativene
Vennligst spesifiser erfaring

Investeringserfaring – Hvor lang erfaring har du med sparing i verdipapirer?

Vennligst velg et av alternativene

Hvilke produkter har du erfaring med?

Vennligst velg minst et av alternativene

Hvor ofte har du normalt handlet verdipapirer?

Vennligst velg et av alternativene

Forstår du risiko med sparing i verdipapirer?

Vennligst velg et av alternativene

Iht. hvitvaskingsloven og ligningsloven må følgende spørsmål besvares

Er formålet med investeringen noe annet enn fondssparing/langsiktig sparing?

Vennligst velg et av alternativene
Vennligst spesifiser formålet med tegningen

Politisk eksponert person (PEP)

 • Har du eller har du hatt høytstående offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem av en slik person?
 • For bedrifter: Er ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere og regne som PEP?

Vennligst velg et av alternativene

Er midlene som investeres egne midler?

Er midlene som investeres midler fra bedriften som du representerer?

Vennligst velg et av alternativene

Statsborgerskap

Vennligst bekreft at du verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA

Beløpets opprinnelse

Vennligst velg minst et av alternativene
Vennligst spesifiser pengenes opprinnelige opphav

Nøkkelinformasjon: Absolutt, Norden, Kreditt, Bærekraft

Vennligst bekreft at du har gjort deg kjent med innholdet beskrevet over

Følgende spørsmål/tekstfelt er ikke korrekt utfylt:
 • Fødselsnummer
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Skattepliktig til land
 • Statsborgerskap
 • Reelle rettighetshavere
 • Nivå på utdanning
 • Erfaring med finansielle instrumenter i jobbsammenheng?
 • Investeringserfaring
 • Hvilke produkter har du erfaring med?
 • Hvor ofte har du normalt handlet verdipapirer?
 • Forstår du risiko med sparing i verdipapirer?
 • Formål med tegningen
 • Pengenes opprinnelige opphav
 • Politisk eksponert person (PEP)
 • Er midlene som investeres egne midler?
 • Bekreftelse av statsborgerskap
 • Bekreftelse av vilkår
Vennligst vent. Vi klargjør dine dokumenter.